Grzybowe komary otrzymały nazwę na cześć lidera Nightwish