Genetycznie zmodyfikowane ziemniaki zmniejszą stosowanie pestycydów o 90%

Kategorie: 

youtube.com

Naukowcy przeprowadzili badania terenowe na genetycznie zmodyfikowanych ziemniakach, odpornych na rozprzestrzenianie się zarazy (choroby korzeniowej). Okazało się, że na polach z takimi uprawami stosuje się dziesięć razy mniej środków chemicznych do niszczenia szkodników. Praca na ten temat została opublikowana w European Journal of Agronomy.

 Fytoftoroza (ang. Phytophthora diseases, Phytophthorosis) infekuje rośliny, głównie rośliny psiankowate. Odpowiada za to organizm Phytophthora infestans wcześniej uważany za grzyb, a teraz kwalifikowany jako grzybopodobny lęgniowiec. Chore rośliny szybko usychają, więc rolnicy zmuszeni są do stosowania ogromnej ilości pestycydów nawet w odstępach cotygodniowych. Fytoftoroza wywołała głód i masową śmierć ludności w Irlandii w połowie dziewiętnastego wieku i jest jednym z głównych problemów przy światowych uprawach ziemniaków.W najnowszej pracy uczeni z Uniwersytetu w Wageningen w Holandii i irlandzkiego ministerstwa rolnictwa Teagasc opracowali dwuetapowy plan, który ma zmniejszyć szkody dla środowiska przy jednoczesnym wykorzystaniu środków do zwalczania zarazy. Pierwszy element planu to nowa zmodyfikowana odmiana ziemniaka odporna na choroby, a drugi - strategia zwalczania szkodników przy zminimalizowanej konieczności stosowania środków chemicznych tylko w sytuacjach skrajnego zagrożenia dla upraw.Podejście to było testowane przez trzy lata zarówno w Irlandii, jak i Holandii. Wykorzystano trzy odmiany roślin, tj. Desiree, cierpiącą na zarazę późną, zmodyfikowany Desiree i najbardziej naturalnie odporną Sarpo Mira. Wszystkie odmiany uprawiano stosując tradycyjne techniki z cotygodniowym opryskiwaniem, a także produkcję na ogół bez stosowania pestycydów. W przypadku standardowego Desiree opracowana strategia pozwoliła zmniejszyć zużycie chemikaliów o 15%, a dla innych o 80-90%. Autorzy uważają, że opracowany przez nich plan jest odpowiedni dla niektórych innych roślin, co powinno być korzystne zarówno dla rolników, jak i dla środowiska oraz konsumentów.

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocenSkomentuj