Genetycznie zmodyfikowane ziemniaki zmniejszą stosowanie pestycydów o 90%