Fałszerstwa przy wyborach w niemieckiej SPD - w partii zarejestrowano psa