Dzikie wydry sfilmowano w Japonii – pierwsze od 38 lat