Człowiek uratował sarnę, która chodziła po polu z wazonem na głowie