Człowiek ratuje wróbla przymarzniętego do metalowej rury