Bóbr bezstresowo wędrował po ulicy jednej z estońskich miejscowości