Biolodzy: lwy stały się kanibalami z powodu problemów z zębami