Biedny bocian przez tydzień nie mógł jeść i pić z powodu kawałka gumy na dziobie