Bakterie jelitowe termitów przyspieszą produkcję biopaliw

Kategorie: 

Źródło: youtube.com

Potencjalnym źródłem biopaliw jest słoma pszeniczna. Ale zanim słoma będzie mogła zostać przekształcona w użyteczne produkty w biorafineriach, polimery, które ją tworzą, muszą zostać rozbite na bloki budulcowe. Naukowcy odkryli, że drobnoustroje w jelitach niektórych termitów rozkładają ligninę, szczególnie silny polimer słomy.

 

 

W słomie i innym suszonym materiale roślinnym trzy główne polimery , tj. celuloza, hemiceluloza i lignina, są wplecione w złożoną trójwymiarową strukturę. Pierwsze dwa polimery to polisacharydy, które można rozbić na cukry, a następnie przekształcić w paliwo w bioreaktorach. Z drugiej strony lignina to aromatyczny polimer, który można przekształcić w przydatne chemikalia przemysłowe. Enzymy grzybowe mogą rozkładać ligninę, która jest najtrudniejszym z trzech polimerów do degradacji. Naukowcy poszukują enzymów bakteryjnych, które ułatwiają produkcję.

 

Naukowcy zbadali proces, w którym mikroby owadów drzewiastych rozkładają ligninę w słomie pszenicy i ustalili, w jaki sposób zmieniają ten materiał.

 

Naukowcy wyselekcjonowali 500 jelit z każdego z czterech wyższych gatunków termitów, aby oddzielić beztlenowe bioreaktory, a następnie słomę pszenicy jako jedyne źródło węgla. Po dwudziestu dniach porównali skład strawionej słomy z nietraktowaną słomą. Stwierdzono, że wszystkie mikrobiomy jelitowe rozkładają ligninę (do 37%), chociaż wydajniej rozkładają hemicelulozę (51%) i celulozę (41%). Zmieniła się również lignina pozostająca w słomie - część jej podjednostek uległa utlenieniu.

 

Naukowcy zasugerowali, że skuteczna degradacja hemiceluloz przez drobnoustroje może również zwiększyć degradację ligniny usieciowanej z polisacharydami. W przyszłych pracach naukowcy chcą zidentyfikować mikroorganizmy, enzymy i szlaki degradacji ligniny odpowiedzialne za te skutki, które mogłyby zostać wykorzystane w zakładach przetwórstwa lignocelulozy.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocenSkomentuj