Alergia na mięso od ukąszenia przez kleszcza może być śmiertelna