100-kilowy dzik zabił emeryta i poważnie zranił dziewczynę